You are currently viewing Heydər Əliyev adına Sağlamlıq Mərkəzi

Heydər Əliyev adına Sağlamlıq Mərkəzi

Bu layihədə GoodSense şirkətinin alkopan materialından, DongPeng şirkətinin keramoqranitindən və Rifeng şirkətinin santexnika borularından, fittinqlərındən, kollektorlarından və havalandırma sistemlərindən istifadə olunmuşdur.